Visie

Samenwerkende Zorgspecialisten IJburg treden als eenduidige samenwerking naar buiten om beter vindbaar te zijn voor huisartsen, specialisten en grote zorginstellingen. Wij leveren goede en complete zorg door de korte lijnen die we onderling als zorgverleners hebben op IJburg. We bieden een eenduidig en transparant zorgaanbod richting patiënten en andere belanghebbenden.

Werkwijze

Na aanmelding van een cliënt wordt de hulpvraag duidelijk in kaart gebracht. Bij complexe zorgbehoefte wordt er afgestemd en gecoördineerd zodat de complete zorg duidelijk in beeld is gebracht en er kan worden voldaan aan de zorgbehoefte van de patiënt. Door efficiënt gebruik te maken van onze specialismen en samenwerking binnen SZIJ garanderen wij de best mogelijke zorg met duidelijke terugkoppeling naar u.

szij szijburg